Duurzaam

Duurzaam

Duurzaamheid is belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat we nemen van de natuur. Daarom hebben we de afgelopen jaren veel gedaan om verantwoord kerstbomen te kweken.

Wij willen nog meer doen en daar werken wij voortdurend aan. Hieronder vertellen wij wat we nu al doen.

Minimaal gebruik gewasbeschermingsmiddelen
We gebruiken gemiddeld 1 keer in de 5 jaar gewasbeschermingsmiddelen, een traditionele kweker gebruikt gemiddeld 5 keer per jaar gewasbeschermingsmiddelen tegen ziekten en plagen. Daarnaast schoffelen wij om onkruid te bestrijden zodat ook daar geen chemie voor nodig is. Het doel is om in de toekomst geheel zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen te werken.

Zuinig gebruik (kunst)meststoffen
Wij gaan zuinig om met (kunst)meststoffen en gebruiken ze alleen als de plant het echt nodig heeft. De kunstmeststoffen die wij gebruiken zijn toegestaan in de biologische landbouw. Doordat onze bomen in goede conditie zijn, krijgen ziekten en plagen nauwelijks kans.

Biodiversiteit stimuleren
Onze kerstbomenvelden zijn een goede leefomgeving voor vlinders, insecten, vogels, ree├źn, vossen, konijnen, hazen en dassen.

Bodemkwaliteit bevorderen
We willen onze bodem graag gezond houden en putten de grond niet uit. We wisselen ons gewas af met groenbemesting die stikstof uit de lucht haalt waardoor de bodemkwaliteit beter wordt en wat aantrekkelijk is voor vlinders, insecten en vogels. Bovendien krijgen ziekten en plagen door een goede bodemkwaliteit minder kans waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen ook weer kan dalen.

CO2 vasthouden
Kerstbomen houden CO2 vast (voorbeeld: in elke verkoopklare gekapte kerstboom van 2 meter zit 15-18 kg CO2 gebonden).

Gebruik fossiele brandstoffen beperken
We hebben onze percelen op korte afstand van elkaar zodat de uitstoot van fossiele brandstoffen door transport beperkt blijft.

Koolstof vasthouden
Doordat wij gerooide velden weer opnieuw beplanten, wordt er koolstof vasthouden in de bodem. Koolstof in de bodem is belangrijk voor het tegengaan van erosie, het vasthouden van water voor de plant (met name belangrijk in drogere periodes) en bevordert bodemvruchtbaarheid en ziekteweerbaarheid.

Focus op recycling
De focus ligt op recycling. Zo proberen wij zoveel mogelijk materiaal te gebruiken dat recyclebaar is en/of is gemaakt van gerecycled materiaal.

Goede werkomstandigheden
Wij hebben goede werkomstandigheden voor onze medewerkers. Zo is er tijdens het werk altijd de mogelijkheid om overdekt (en indien nodig verwarmd) te pauzeren. Een toilet en wasgelegenheid is aanwezig. We streven ernaar met plezier met elkaar te werken en elkaar vanzelfsprekend met respect te behandelen.

veld

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan